قرار عاشقی

خلاصه داستان

در مورد مادری است که فرزند خود را 20 سال از دست داده و هنوز پریشان اوست.

زمان: ۴۰ دقیقه
پخش: شبکه ۲ سیما
تاریخ پخش: ۱۳۸۷

The End