نفت و گاز و پتروشیمی

Identity Awards
  • اولین تهیه کننده مورد تایید شرکت نفت ایران
  • تایید شده توسط شرکت صبا مینا
  • تولید و ضبط مستند پیشرفت پروژه‌های نفت و گاز
  • نمافیلم سازنده فیلم‌های صنعتی
The End