خلاصه داستان

کهن ترین سرزمین فیلم مستند داستانی است در بارۀ کهن ترین سرزمین جهان یعنی ایران. داستان فیلمسازی است که با مشاهده دنیای بیرون و سوالاتی که در درون او بوجود می آید به مناطقی بسیار کهن سرزمین ایران    می رود و با فرهنگ و سنن آنها آشنا می گردد.

این مستند در ابتدا در چهار فصل آغاز می گردد و به استانهای مازندران،خراسان،آذربایجان و گیلان آغاز می گردد. به دلیل استقبال از این مستند با حمایت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، ساخت این مستند تا 13 قسمت ادامه پیدا خواهد کرد .

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این فیلم بهروز سبط رسول است و مجری طرح موسسه نما فیلم است.

نریشن انگلیسی این فیلم در آمریکا انجام گردیده است.

The End